Nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas filipinai,

Pasiūlymas dėl reglamento 2 konstatuojamoji dalis 2 perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas svarbiausių Sąjungos politikos tikslų. Europos Vadovų Taryba patvirtino tikslą pasiekti, kad iki m. Sąjungos poveikis klimatui būtų neutralus, atsižvelgiant į Paryžiaus susitarimo tikslus. Nors kova su klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu ilguoju laikotarpiu bus naudinga visiems ir vidutinės trukmės laikotarpiu suteikia galimybių bei iššūkių visiems, ne visi regionai ir valstybės narės pradeda pertvarką nuo to paties taško, jų pajėgumai veikti irgi nevienodi.

Vienų pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o pertvarka daro platesnio masto socialinį ir ekonominį poveikį regionams, kurie labai priklausomi nuo iškastinio kuro, ypač nuo anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės.

Tarybos išvadas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos, — atsižvelgdamas į savo m. Hagoje, m. Liuksemburge, m. Rygoje, m. Romoje, m.

Todėl ne tik kyla rizika, dvejetainių nėra pasirinkimo premijos galimybių klimato politikos srityje pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, o tai neigiamai paveiks socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslus; 2 perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos yra vienas svarbiausių Sąjungos politikos tikslų.

Vienų pažanga yra didesnė, kitų mažesnė, o pertvarka daro platesnio masto socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį poveikį regionams, kurie labai priklausomi nuo iškastinio kuro, ypač nuo energijos reikmėms naudojamų anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų, arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės.

Todėl ne tik kyla rizika, kad klimato politikos srityje pertvarka Sąjungoje vyks skirtingu greičiu, bet ir gali didėti skirtumai tarp regionų, ypač atokiausių regionų, atokių vietovių, salų ir nepalankių geografinių sąlygų vietovių, taip pat su gyventojų skaičiaus mažėjimo problemomis susiduriančių regionų atveju, o tai neigiamai paveiks socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslus; Pakeitimas 3 Pasiūlymas dėl reglamento 3 konstatuojamoji dalis 3 norint, kad pertvarka būtų sėkminga, ji turi būti teisinga ir socialiai priimtina visiems.

Todėl tiek Sąjunga, tiek valstybės narės turi nuo pat pradžių atsižvelgti į jos ekonominį ir socialinį poveikį ir taikyti visas galimas priemones neigiamiems padariniams sušvelninti.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas filipinai prekybos sistemos patikrinimo rezultatai

Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui; 3 norint, kad pertvarka būtų sėkminga, ji turi būti teisinga, įtrauki ir socialiai priimtina visiems.

Todėl tiek Sąjunga, tiek valstybės narės ir jų regionai turi nuo pat pradžių atsižvelgti į jos ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį poveikį ir taikyti visas galimas priemones neigiamiems padariniams sušvelninti.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas filipinai opteck dvejetainių parinkčių apžvalgos

Šiuo atžvilgiu svarbus vaidmuo tenka Sąjungos biudžetui, siekiant užtikrinti, kad nė vienas nebūtų paliktas nuošalyje; Pakeitimas 4 Pasiūlymas dėl reglamento 4 konstatuojamoji dalis 4 kaip nustatyta Europos žaliajame kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų papildyti kitus — m. Jis turėtų padėti šalinti socialines ir ekonomines perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui pasekmes, sutelkiant Sąjungos biudžeto išlaidas klimato kaitos ir socialinių tikslų srityje regioniniu lygmeniu; 4 kaip nustatyta Europos žaliajame kurse ir Tvarios Europos investicijų plane, Teisingos pertvarkos mechanizmas turėtų papildyti kitus — m.

Jis turėtų padėti šalinti socialines, ekonomines ir aplinkosaugines pasekmes, ypač pasekmes darbuotojams, kuriems poveikį turi perėjimo prie Sąjungos neutralaus poveikio klimatui ne vėliau kaip m.

TPF tikslas — sušvelninti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus.

Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą bei švelninant neigiamą poveikį užimtumui. Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su Reglamento ES [naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais; 5 šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas filipinai — TPFkuris yra vienas iš pagal sanglaudos politiką įgyvendinamo Teisingos pertvarkos mechanizmo ramsčių.

TPF tikslas — sušvelninti ir kompensuoti neigiamą su klimato kaita susijusios pertvarkos poveikį, remiant labiausiai paveiktas teritorijas ir susijusius darbuotojus, taip pat skatinti subalansuotą socialinę ir ekonominę pertvarką, kurią vykdant kovojama su socialiniu nesaugumu ir nestabilia verslo aplinka. Atsižvelgiant į konkretų TPF tikslą, TPF remiamais veiksmais turėtų būti tiesiogiai prisidedama prie pertvarkos poveikio mažinimo finansuojant vietos ekonomikos įvairinimą ir modernizavimą — atkuriant natūralius išteklius ir švelninant neigiamą poveikį užimtumui ir gyvenimo standartams.

Tai matyti iš konkretaus TPF tikslo, kuris nustatytas tuo pačiu lygmeniu ir nurodytas kartu su Reglamento ES [naujasis BNR] [4] straipsnyje nustatytais politikos tikslais; Pakeitimas 6 Pasiūlymas dėl reglamento 6 konstatuojamoji dalis 6 atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, vadovaujantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, įsipareigojimu siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir didesniais Europos žaliajame kurse siūlomais Sąjungos užmojais, TPF turėtų svariai prisidėti prie klimato aspekto integravimo.

TPF nuosavo paketo ištekliai yra papildomi ir prisideda prie investicijų, kurių reikia bendrai siektinai reikšmei — 25 proc. Sąjungos biudžeto išlaidų skirti klimato tikslams — pasiekti. TPF nuosavo paketo ištekliai yra papildomi ir prisideda prie investicijų, kurių reikia bendrai siektinai reikšmei — 30 proc.

Dėl to, kad bus įsteigtas TPF, neturėtų būti mažinami kitų sanglaudos fondų ištekliai arba iš tų fondų privalomai perkeliamos lėšos; Pakeitimas 8 Pasiūlymas dėl reglamento 8 konstatuojamoji dalis 8 Perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms valstybėms narėms.

Valstybėms narėms, kurios labai priklauso nuo iškastinio kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir kurios neturi finansinių priemonių, bus ypač sunku.

  • Нет, дорогой.
  • Žiedinė ekonomika - Link tvarios ateities
  • Объяснив октопауку, что такое назначение и преамбула, Элли поглядела на родителей.
  • 5 minučių prekybos strategijos
  • Priimti tekstai - Ketvirtadienis, m. kovo 16 d.
  • Черт побери, Арчи, - обратился он к октопауку.
  • Įmonės kurios užima namų darbą

Todėl TPF turėtų aprėpti visas valstybes nares, bet jo finansinių išteklių paskirstymas turėtų atitikti valstybių narių pajėgumą finansuoti būtinas investicijas, reikalingas perėjimui prie poveikio klimatui neutralumo pasiekti; 8 perėjimas prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos yra iššūkis visoms valstybėms narėms. Valstybėms narėms, kurios labai priklauso arba dar neseniai priklausė nuo iškastinio kuro arba šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršios pramonės, kurių turės būti laipsniškai atsisakyta, arba kurioms reikės prisitaikyti dėl perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir kurios neturi finansinių priemonių, bus ypač sunku.

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad savivaldybės ir miestai turėtų tiesioginę prieigą prie TPF išteklių, kuriuos jie gali gauti atsižvelgiant į jų objektyvius poreikius; Pakeitimas 10 Pasiūlymas dėl reglamento 10 konstatuojamoji dalis 10 šiame reglamente nustatomos investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, rūšys.

Visa remiama veikla turėtų būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas filipinai ir aplinkos apsaugos prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti įtrauktos investicijos, kuriomis remiama vietos ekonomika ir kurios yra tvarios ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus Žaliojo kurso tikslus. Finansuojami projektai turėtų padėti pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos. Nuosmukį patiriantiems sektoriams, pavyzdžiui, energijos gamybos iš anglių, lignito, durpių ir degiųjų skalūnų arba šio kietojo iškastinio kuro gavybos sektoriams, parama turėtų būti susieta su laipsnišku tokios veiklos nutraukimu ir dėl to mažėjančiu užimtumu.

Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip pat skaitmeninimo ir junglumo srityse, jei tokios priemonės padeda mažinti neigiamą perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo prisideda; 10 šiame reglamente nustatomos investicijų, kurių išlaidas gali remti TPF, rūšys.

Visa remiama veikla turėtų būti vykdoma visapusiškai atsižvelgiant į Sąjungos klimato, aplinkos apsaugos ir socialinius įsipareigojimus ir prioritetus. Į investicijų sąrašą turėtų būti įtrauktos investicijos, kuriomis remiami žmonės, bendruomenės ir vietos ekonomika ir kurios yra tvarios ilguoju laikotarpiu, atsižvelgiant į visus Europos žaliojo kurso ir Europos socialinių teisių ramsčio tikslus.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas filipinai nse pasirinkimo sandorio laikas

Finansuojami projektai turėtų padėti palaipsniui ir visiškai pereiti prie tvarios, neutralaus poveikio klimatui, netaršios ir žiedinės ekonomikos. Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti skiriamas veiklai, kuria skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai pažangių ir tvarių technologijų srityje, taip pat skaitmeninimo, junglumo, pažangaus ir darnaus judumo srityse, jei tokios priemonės padeda mažinti neigiamą perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos poveikį ir prie tokio perėjimo prisideda, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės ekonomines, socialines ir energetikos ypatybes.

Pakeitimas 11 Pasiūlymas dėl reglamento 11 konstatuojamoji dalis 11 siekiant apsaugoti piliečius, kurie yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat turėtų apimti paveiktų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų užimtumo galimybių, taip pat pagalbą darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į darbo rinką; 11 siekiant apsaugoti piliečius, kurie yra labiausiai pažeidžiami dėl su klimato kaita susijusios pertvarkos, TPF taip pat turėtų apimti paveiktų darbuotojų ir darbo ieškančių asmenų, ypač moterų, kvalifikacijos kėlimą, perkvalifikavimą ir mokymą, siekiant padėti jiems prisitaikyti prie naujų užimtumo galimybių ir įgyti naujų kvalifikacijų, tinkamų žaliajai ekonomikai, taip pat turėtų apimti pagalbą darbo ieškantiems asmenims ieškant darbo ir aktyviai integruojantis į darbo rinką.

Socialinės sanglaudos skatinimas turėtų būti pagrindinis principas teikiant TPF paramą; Pakeitimas 12 Pasiūlymas dėl reglamento 12 konstatuojamoji dalis 12 siekiant padidinti pertvarkos paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, TPF turėtų remti gamybines investicijas į MVĮ. Gamybinės investicijos — tai investicijos į įmonių pagrindinį kapitalą arba nematerialųjį turtą, siekiant gaminti prekes ir teikti paslaugas, taip prisidedant prie bendrojo kapitalo formavimo ir užimtumo.

Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ įmones gali būti remiamos tik tuo atveju, jei jos būtinos siekiant sumažinti dėl pertvarkos prarastų darbo vietų skaičių sukuriant arba apsaugant daug darbo vietų ir jei jos nelemia perkėlimo arba nėra perkėlimo pasekmė. Investicijos į esamus pramonės įrenginius, įskaitant įrenginius, kuriems taikoma Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, turėtų būti leidžiamos, jei jomis prisidedama akcijų pasirinkimo mokesčių formos perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki m.

Visos tokios investicijos turėtų būti atitinkamai pagrįstos atitinkamame teritoriniame teisingos pertvarkos plane. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą ir sanglaudos politiką, parama įmonėms turėtų atitikti SESV ir straipsniuose nustatytas Sąjungos valstybės pagalbos taisykles ir visų pirma parama kitų nei MVĮ įmonių gamybinėms investicijoms turėtų būti teikiama tik įmonėms, esančioms vietovėse, kurios pagal SESV straipsnio 3 dalies a ir c punktus nurodomos kaip remiamos vietovės; 12 siekiant padidinti pertvarkos paveiktų teritorijų ekonomikos įvairinimą, TPF turėtų remti gamybines investicijas į MVĮ.

Pakeitimas 13 Pasiūlymas dėl reglamento 12 a konstatuojamoji dalis nauja 12a TPF parama gamybinėms investicijoms įmonėse, kurios nėra MVĮ, turėtų apsiriboti mažiau išsivysčiusiais ir pertvarkos regionais, kaip nustatyta Reglamento ES Nr.

Todėl valstybės narės, bendradarbiaudamos su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir remiamos Komisijos, turėtų parengti teritorinius teisingos pertvarkos planus, kuriuose būtų išsamiai aprašytas pertvarkos procesas, laikydamosi savo nacionalinių energetikos ir klimato srities veiksmų planų. Šiuo tikslu Komisija turėtų sukurti esama pertvarkomiems anglių pramonės regionams skirta platforma grindžiamą Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų sudarytos sąlygos dvišaliam ir daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais visuose susijusiuose sektoriuose; 14 TPF parama turėtų priklausyti nuo veiksmingo ir išmatuojamo pertvarkos įgyvendinimo konkrečioje teritorijoje, siekiant neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

Todėl valstybės narės, palaikydamos socialinį dialogą ir bendradarbiaudamos su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais pagal Reglamento ES Šiuo tikslu Komisija turėtų sukurti esama pertvarkomiems anglių pramonės regionams skirta platforma grindžiamą Teisingos pertvarkos platformą, kad būtų sudarytos sąlygos dvišaliam ir daugiašaliam keitimuisi įgyta patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais visuose susijusiuose sektoriuose; Pakeitimas 16 Pasiūlymas dėl reglamento 15 konstatuojamoji dalis 15 teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose turėtų būti nustatytos labiausiai neigiamai paveiktos labiausiai neigiamą poveikį patiriančios teritorijos, kuriose turėtų būti sutelkta TPF parama, ir aprašyti konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis siekiant neutralaus poveikio klimatui ekonomikos, visų pirma dėl su iškastinio kuro gamyba ar kita šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis taršia veikla susijusių įrenginių pertvarkymo ar uždarymo.

Šios teritorijos turėtų būti tiksliai nustatytos ir atitikti NUTS 3 lygio regionus arba turėtų būti jų dalys. Planuose turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų uždaviniai bei poreikiai ir nustatyta, kokio tipo veiksmai reikalingi, kad būtų užtikrintas nuoseklus klimato kaitos poveikiui atsparios ekonominės veiklos, kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir Žaliojo kurso tikslus, vystymas.

TPF finansinę paramą turėtų teikti tik pagal pertvarkos planus vykdomoms investicijoms. Sąjungos klimato srities tikslų ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ne vėliau kaip m.

nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas filipinai berėmio stiklo balustrado sistema

Reikėtų atsižvelgti į tokius sunkinančius veiksnius kaip nedarbo lygis ir gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijos. Planuose turėtų būti išsamiai aprašyti tų teritorijų uždaviniai, poreikiai ir galimybės ir nustatyta, kokio tipo veiksmai reikalingi, kad būtų užtikrintas nuoseklus klimato kaitos poveikiui atsparios ekonominės veiklos, kuri taip pat atitiktų perėjimo prie poveikio klimatui neutralumo ir Europos žaliojo kurso tikslus, vystymas.

Pagrindinės to priežastys yra, viena vertus, įvairių teritorijų išsivystymo lygio skirtumai ir nepalankiausias sąlygas turinčių teritorijų atsilikimas, taip pat valstybių narių ir teritorijų finansinių išteklių apribojimai ir, kita vertus, nuoseklios įgyvendinimo sistemos, apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, poreikis.

Kadangi šių tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti, 19 šio reglamento tikslų, t.

Pagrindinės to priežastys yra, viena vertus, įvairių teritorijų išsivystymo lygio skirtumai ir nepalankiausias sąlygas turinčių teritorijų atsilikimas, taip pat valstybių narių ir teritorijų finansinių išteklių apribojimai ir, kita vertus, nuoseklios įgyvendinimo sistemos, apimančios kelis Sąjungos fondus, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, poreikis, taip pat poreikis nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas filipinai aukštų socialinių ir aplinkosauginių standartų laikymąsi ir skatinti darbuotojų dalyvavimą.

Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti, Pakeitimas 18 Pasiūlymas dėl reglamento 1 straipsnio 1 dalis 1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas toliau — TPFkurio paskirtis — teikti paramą teritorijoms, kurioms kyla didelių socialinių ir ekonomių uždavinių dėl Sąjungos perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki m.

Šiuo reglamentu įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas toliau — TPFkurio paskirtis — teikti paramą žmonėms, ekonomikai ir aplinkai teritorijose, kurioms kyla didelių socialinių ir ekonomių uždavinių dėl m.

Однако дневная активность и переживания успели истощить скромный запас ее сил.

Sąjungos energetikos ir klimato srities tikslų įgyvendinimo ir Sąjungos perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos iki m. Pakeitimas 19 Pasiūlymas dėl reglamento 2 straipsnio 1 dalis Pagal Reglamento ES [naujasis BNR] [4 straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF padeda siekti vieno konkretaus tikslo — sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms spręsti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius socialinius, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius.

Pagal Reglamento ES [naujasis BNR] [4 straipsnio 1 dalies] antrą pastraipą TPF padeda siekti vieno konkretaus tikslo — sudaryti sąlygas regionams, žmonėms, įmonėms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams spręsti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ne vėliau kaip m.

Pakeitimas 20 Pasiūlymas dėl reglamento 3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 2.

Žiedinė Ekonomika

TPF ištekliai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, numatyti — m. Pagrindinė suma atitinkamais atvejais gali būti padidinta papildomai skirtais Sąjungos biudžeto ištekliais ir kitais ištekliais pagal taikomą pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 21 Pasiūlymas dėl reglamento 3a straipsnio 3 dalis 3. Valstybės narės prašymu šio straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta suma taip pat skiriama — m. Kiekvienam laikotarpiui nustatomas atitinkamas 1 dalyje nurodytos sumos metinis paskirstymas valstybėms narėms įtraukiamas į 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą Komisijos sprendimą pagal I priede nustatytą metodiką. Pakeitimas

Svarbi informacija