Prekybos studijų procesų sistemų inžinerija. Geriausios bakalauro studijos iš Sistemų inžinerija

Įstojusiems 2019 m.

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas Aprašymo prekybos studijų procesų sistemų inžinerija Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas -ai : — parengti inžinerijos mokslų profesinį bakalaurą, gebantį projektuoti, diegti bei eksploatuoti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstas išmaniąsias valdymo arba robototechnines sistemas toliau VS ar atskiras jų dalis; montuoti ir pagal nustatytus parametrus derinti jų įrangą; tirti eksploatavimo galimybes; organizuoti bei atlikti būtinus techninės profilaktikos darbus; vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus.

Studijų programos paskirtis - ruošti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius, aktyvius, atsakingus už savo veiklą ir jos rezultatų poveikį aplinkai, profesionalius specialistus, gebančius spręsti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų išmaniųjų valdymo arba robototechninių sistemų ar atskirų jų dalių projektavimo, modernizavimo ir diegimo problemas, bei turinčius šiuolaikinį lygį atitinkančias taikomosios ir praktinės veiklos kompetencijas šiose profesinėse robotikos ir kibernetikos srityse — įterptosios sistemos, realaus laiko sistemos, belaidžio ryšio technologijų ir jų pagrindu veikiančiais tinklais teikiamos paslaugos, specialios paskirties robotizuotos sistemos, atsinaujinančių energijos šaltinių mobiliosios valdymo sistemos, intelektualių transporto ir logistikos terminalų valdymo sistemos, mobilieji ir pramoniniai robotai bei kita programuojamoji valdymo įranga.

Studijų rezultatai: Žinios, jų taikymas 1.

Studijų vertinimo rezultatai

Suprasti inžinerijos tarptautinę terminologiją bei sėkmingai šias prekybos studijų procesų sistemų inžinerija taikyti VS bei jų įrangos realių schemų ir modelių veikimo aprašymų ir prezentacijų rengimui, aiškiai suprantamų šios krypties specialistams. Gebėti taikyti tiesinės ir vektorinės algebros, analizinės geometrijos bei funkcijų analizės, diferencialinio ir integralinio skaičiavimų bei diferencialinių lygčių sprendimo, tikimybių teorijos ir statistikos pagrindų žinias inžinieriniuose skaičiavimuose.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Žinoti apie fizikinius reiškinius ir jų kiekybinę išraišką, pagrindinus fizikos dėsnius bei fizikinių matavimo prietaisų veikimo principus, energijos virsmų fizikinius pagrindus. Žinoti inžinerijoje naudojamų medžiagų savybes, mechaninį medžiagų atsparumą, konstrukcijų ir mašinų elementų geometrinius parametrus, kinematikos ir dinamikos ypatumus, elektrinius matavimus, elektrotechnines medžiagas bei šias žinias taikyti projektuojant, diegiant, montuojant ir derinant programuojamą techninę įrangą.

Žinoti organizacijų informacijos ir komunikacijų technologijų toliau IKT sistemas, veikimo principus, saugumo priemones, naudotojų administravimo, informacijos kaupimo, saugojimo, apdorojimo būdus, informacijos išraišką, operacines sistemas, programavimo kalbų semantiką ir programavimo metodikas, organizacijos informacinių sistemų modelius bei šias žinias pritaikyti konkrečių VS ir programuojamos įrangos uždavinių ar funkcijų realizavimui.

Žinoti apie procesus, vykstančius techninėse, technologinėse ir energijos sistemose, ir jų valdymo metodus bei technologijas, VS projektavimo, diegimo, montavimo ir derinimo darbų technologijas, mikrokontrolerių ir PLV architektūrą bei jų funkcionavimo ir programavimo principus, robotikos sistemų mechaninius, elektroninius, elektrinius, pneumatinius, hidraulikos, skaitmeninio valdymo komponentus ir jų savybes, bei šias žinias taikyti projektuojant, diegiant, montuojant ir derininant VS programuojamąją įrangą.

Įstojusiems 2019 m.

Žinoti šiuolaikines belaidžio ryšio sistemų toliau BRS technologijas, jų veikimo principus bei gebėti pritaikyti nuotolinio stebėjimo ir valdymo uždavinių ar funkcijų realizavimui. Žinoti pagrindinius mikrokompiuterių funkcionavimo principus ir technines bei programines plėtimo galimybes, diskretinės automatikos komponentus, suprasti programuojamąją logiką bei gebėti sudaryti valdymo algoritmus ir jais pagrįstas programas. Žinoti ekonomikos ir verslo aplinkos dėsnius, verslo organizavimo pagrindus bei teisinius ir norminius aktus, susijusius su VS sistemų projektavimu, kokybiniu bei ekonominiu konkrečios VS projekto įvertinimu, gamtosaugos ir ekologiniais klausimais, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais.

Spausdinti Ekspertų sąrašas Jei Jums reikia eksperto patarimo ar komentaro moksliniam straipsniui, reportažui, naujienai, rasite šiame tiksliųjų m­okslų specialistų, kurie žurnalist­ams mielai suteiks informacijos apie savo mokslinių interesų sritį, sąraše.

Gebėjimai vykdyti tyrimus 8. Taikant tiriamuosius metodus — informacijos šaltinių ir dokumentacijos analizę, vizualizavimą, kompiuterinį simuliavimą ir praktinius bandymus, - analizuoti funkcinius ir techninius VS reikalavimus, jos panaudojimo galimybes, bei įvertinti sistemos ir jos įrangos efektyvumą bei atnaujinimo poreikius. Analizuoti mobiliųjų ir belaidžio ryšio sistemų funkcinius reikalavimus, parengti ir įgyvendinti BRS projektą.

 • Deere akcijų pasirinkimo sandoriai
 • Akcijų dividendų poveikis pasirinkimo sandoriams
 • Magistro inžinerijos, Johanesburgas, Pietų Afrikos Respublika
 • Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovu -e — bendros įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos planavimas, vadovavimas jai ir jos koordinavimas; — bendras vadovavimas įmonei, įstaigai ar organizacijai ir jos valdymas; — biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; — materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas, siekiant įgyvendinti organizacijos politikos kryptis ir programas; — konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra; — atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis ir tarybos posėdžiuose, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose; — vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; — užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų.
 • Dėl šios priežasties studijos kolegijose gali būti itin vertingos.
 • Studijų vertinimo rezultatai | Studijų kokybės vertinimo centras

Analizuoti robotikos sistemos sandarą, procesus ir techninius reikalavimus, sudaryti konkrečiam objekte vykstančių technologinių, robotikos principais grindžiamų, procesų techninių reikalavimų specifikacijas. Specialieji gebėjimai 9.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Remiantis dokumentacija, analizuoti VS sandarą, tirti VS eksploatavimo galimybes, įvertinti VS komponentų techninę būklę, atpažinti VS technines problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui. Analizuoti BRS darbą, atpažinti eksploatavimo problemas bei parengti pasiūlymus jų sprendimui.

Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė

Atpažinti robotikos sistemos technines problemas ir parengti pasiūlymus jų sprendimui. Parengti VS projektą — techninę užduotį, specifikacijas, brėžinius, dokumentaciją ir vizualizavimą, ir jį ekonomiškai ir finansiškai pagrįsti.

Savarankiškai parinkti VS komponentus, apskaičiuojant parametrus bei darbo režimus pagal konkrečiam projektui reikalingas charakteristikas, tarpusavyje suderinti ir parengti konstrukciją. Naudojantis standartizuotais procesų vizualizavimo ir įvairių firmų valdiklių programavimo paketais bei elektronikos komponentais, parengti ir atnaujinti valdymo programas mikrovaldikliams ir programuojamiesiems loginiams valdikliams.

 1. Programų sąrašas – LAMA BPO
 2. Kibersocialinių sistemų inžinerijos grupė - Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas
 3. Spausdinti forex neapolis plokštes
 4. Meta prekybininko bitcoino vadovas
 5. Geriausia vwap prekybos strategija
 6. Prato namų darbo pasiūlymai
 7. Geležinkelio transporto inžinerija

Naudotis diegimo, montavimo, derinimo darbų technologijomis ir darbo priemonėmis ,diegti ir adaptuoti VS techninę ir programinę įrangą vadovaujantis darbdavys sulaiko akcijų pasirinkimo sandorius numatytais reikalavimais. Planuoti ir organizuoti inžinerinę veiklą bei naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, priimant veiklos vykdymo sprendimus.

Socialiniai gebėjimai Vadovauti asmenų grupei, įgyvendinant VS projektavimo, diegimo ir eksploatavimo darbus.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Dirbti individualiai, kolegialiai komandoje, daugiakultūrinėje aplinkoje bei vadovautis profesine etika. Asmeniniai gebėjimai Plėtoti profesines žinias ir tobulinti profesinius gebėjimus, savarankiškai mokantis ir planuojant mokymąsi.

Paieška | KTU e-knygos internetu. Elektroninės knygos.

Būti atsakingiems už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei ir ekonominei gerovei. Mokymo ir mokymosi veiklos: interaktyvios paskaitos - aiškinimas paskaitose analizuojant praktinius pavyzdžius, metodų pritaikymo demonstravimas, diskusija, seminaras, darbas grupėmis, minčių lietus, atvejo analizė.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Pratybos kompiuterių klasėse, laboratoriniai ir praktiniai darbai, praktinių užduočių sprendimas, interaktyvus užduočių sprendimas, brėžinių analizė, laboratoriniai darbai virtualioje laboratorijoje, laboratorinių ir praktinių darbų ataskaita, kontrolinės užduotys, žinių apie laboratorijos įrangos taikymo ribas panaudojimas.

Projektų rengimas - projektavimas dėstytojui konsultuojant, savarankiškas darbas, atliktų darbų ataskaita, pristatymas ir gynimas. Individualus savarankiškas darbas - referatas, pristatymas, demonstravimas, įsivertinimo testai, savarankiškos mokslo literatūros studijos.

Projektai Projektai Projektų atitikties mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kriterijams ekspertinis vertinimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: studento studijų dalyko rezultatai vertinami kriterine vertinimo sistema. Atitinkamai formuluojamas vienas arba keletas studijų rezultatų pasiekimo vertinimo kriterijų.

A Game Changer for Indian Economic Boom: DFC Project

Vertinimo kriterijai yra pagrindas rengiant įvairių formų atsiskaitymo užduotis, nes pastarųjų atlikimas leidžia daryti išvadas apie studijų rezultatų pasiekimo lygį. Vertinimo tvarka, vertinimo sistema ir vertinimo kriterijai grindžiami pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo, nešališkumo principais.

Įdomiausios specialybės besirenkantiems studijas kolegijose

Studento studijų dalykų pasiekimų vertinimui naudojami kaupiamasis studijų rezultatai vertinami python akcijų pasirinkimo galimybių tikrintuvas atsiskaitymaisbaigiamojo darbo - kolegialusis studentus egzaminuoja kompetentinga specialistų — mokslininkų, praktikų profesionalų.

Sandara: Studijų dalykai moduliaipraktika: Bendrųjų koleginių studijų apimtis kreditais — 15 kreditų: Anglų kalba, Profesinė anglų kalba, Profesinė komunikacija, Teisės pagrindai, Ergonomika ir darbų sauga.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Studijų krypties apimtis kreditais - kreditų, iš jų: Studijų krypties dalykų apimtis kreditais - 76 kreditai: Matematika, Inžinerinė fizika, Informacijos technologijos, Inžinerinė grafika, Procesų vizualizavimas ir 3D projektavimas, Mechanika, Elektrotechnika, Elektros pavaros ir jų valdymas, Jutikliai ir vykdikliai, Programavimo pagrindai, Programavimas. Praktikos - 30 kreditų: Programavimo praktika, Mokomoji praktika, Valdymo elektronikos projektavimo praktika, Baigiamoji praktika.

Bakalauro laipsnis - Sistemų inžinerija 2022

Profesinio bakalauro baigiamasis darbas - 11 kreditų. Studento pasirinkimai: Gilesnės elektronikos inžinerijos ir informatikos inžinerijos studijos - 48 kreditai Privalomi dalykai — 39 kreditai: Kompiuterių programinė ir aparatinė įranga, Informacijos ir komunikacijos technologijų sistemos, Operacinės sistemos, Bevieliai tinklai ir kibernetinė sauga, Mobiliųjų aplikacijų kūrimas, Robotika, Įterptinės valdymo sistemos ir komunikacijos, Skaitmeninės elektronikos pagrindai, Verslo ekonomika ir vadyba.

Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš kitose studijų programose dėstomų dalykų. Kauno kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašas skelbiamas virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.

Programų sąrašas

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras gali dirbti mobiliosiomis ir belaidžio ryšio technologijomis grįstų išmaniųjų valdymo arba robototechninių sistemų inžinieriumi ar įterptųjų sistemų, realaus laiko sistemų, bevielių prekybos studijų procesų sistemų inžinerija ir jų pagrindu veikiančiais tinklais teikiamų paslaugų, specialios paskirties robotizuotų sistemų, atsinaujinančių energijos šaltinių mobiliųjų valdymo sistemų, intelektualių transporto ir logistikos terminalų valdymo sistemų, mobiliųjų ir pramoninių robotų bei kitos programuojamos valdymo įrangos specialistu.

Tolesnių studijų galimybės: Baigus studijų programą Išmaniosios sistemos, studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo elektronikos ir informatikos inžinerijos studijų krypties programas.

prekybos studijų procesų sistemų inžinerija

Remiantis LR Mokslo ir studijų įstatymu, kolegijos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Svarbi informacija