Prekybos lygio rodikliai.

Prekybos lygio rodikliai, Investicijos ir ekonomikos rodikliai

Svarbiausi makroekonominiai ūkio rodikliai, pagal kuriuos analizuojama visos šalies ekonominė būklė, yra bendrasis vidaus produktas nominalusis ir perskaičiuotas pagal perkamosios galios paritetąBVP vienam gyventojui, bendrasis nacionalinis produktasBVP pokyčiai išreiškia ekonominio augimo ar nuosmukio tempągyventojų disponuojamos pajamos, infliacijos rodikliai vartotojų ir gamintojų kainų indeksainedarbo lygisdarbo našumas, paskolų palūkanų normos, pramonės produkcijos gamybos mastas, būstų statybos ir pardavimo, mažmeninės prekybos ir naujų automobilių pardavimo mastas, naujai kuriamų įmonių ir prekybos lygio rodikliai bankrotų skaičius, verslo aktyvumo indeksai, suvestiniai akcijų kursų indeksai ir kiti vertybinių popierių rinkos rodikliai, einamosios sąskaitos saldas, valstybės skolavalstybės biudžeto deficitas ar perteklius, pinigų kiekis apyvartoje.

prekybos lygio rodikliai

Ūkio rodiklių reikšmės apskaičiuojamos reguliariai, dažniausiai kartą per savaitę, mėnesį, ketvirtį ar metus, kad būtų galima nuolat stebėti jų kitimą. Tiriant ūkio rodiklių dinamiką dažnai pašalinama reguliariųjų sezoninių svyravimų įtaka, ilguoju laikotarpiu analizuojamas trendas.

Pagal santykį laiko atžvilgiu su visos šalies ekonominėmis tendencijomis skiriami aplenkiantieji orientuojantiejiatsiliekantieji ir sutampantieji ūkio rodikliai.

prekybos lygio rodikliai

Aplenkiantieji ūkio rodikliai pagerėja ar pablogėja anksčiau dažniausiai prieš kelis mėnesius nei pagerėja ar pablogėja bendroji šalies ekonominė būklė ir remiantis jais prognozuojami ekonominiai pokyčiai pavyzdžiui, vertybinių popierių rinkos rodikliai, pinigų kiekis apyvartoje, darbo savaitės vidutinė trukmė, išduotų nekilnojamojo turto statybos leidimų skaičius, įmonių gautų užsakymų mašinoms ir įrangai gaminti, gamykloms ir fabrikams statyti vertė.

Atsiliekantieji ūkio rodikliai kinta vėliau nei šalies ekonominė būklė ir pagal juos patvirtinami įvykę ekonominiai pokyčiai pavyzdžiui, bendrovių pelnas, nedarbo lygis, produkcijos vieneto gamybos sąnaudosgamybos ir prekybos įmonių turimų prekių atsargų vertė. Sutampantieji ūkio rodikliai kinta vienu metu su šalies ekonominės būklės pokyčiais ir juos tiesiogiai išreiškia pavyzdžiui, BVP, gyventojų disponuojamosios pajamos, pramonės produkcijos gamybos, mažmeninės prekybos pardavimo mastas.

Įmonių veiklos ekonominėje analizėje svarbiausi yra pardavimo masto, likvidumoapyvartumomokumo ir pelningumo rodikliai.

prekybos lygio rodikliai

Svarbi informacija