Nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir tanzanijos veiksmų planas,

52008DC0645

Kauno miesto savivaldybė Svetainės žemėlapis

Miškų naikinimo ir alinimo sparta bei mastas 4 2. Miškų naikinimo priežastys 4 2. Miškų naikinimo pasekmės 5 3. Siūlomas ES visuotinis tikslas 6 3. Veiksmų sritys 6 4.

Esamos politikos stiprinimas 8 4. Finansavimo mastas bei šaltiniai ir mechanizmai miškų naikinimo problemoms spręsti 10 5.

  • EUR-Lex - DC - LT

Artimiausia perspektyva. Visuotinio miškų anglies mechanizmo sukūrimas 12 5.

Pasirašė, bet neratifikavo Nepasirašęs m. Konvencija turi šalis, įskaitant valstybes ir Europos Sąjungą. Šventasis Sostas ir narės, kurių riboto pripažinimo yra ne šalys. JAV pasirašė, bet neratifikavo sutarties [8], ir nepranešė apie planus ją ratifikuoti.

Ilgalaikė perspektyva. Miškų naikinimo aspekto įtraukimo į anglies dioksido rinką bandymas 13 6. Aplinkai miškai teikia ypatingą naudą, susijusią su biologine įvairove ir klimato kaita. Atogrąžų miškai — vienos iš svarbiausių biologinės įvairovės buveinių, juose vyksta svarbiausi ekosistemų procesai, tokie kaip vandens gryninimas ir erozijos prevencija.

Miškų ištekliai tam tikra prasme yra pragyvenimo šaltinis 1,6 mlrd. Be to, miškai kaupia nemažus CO2 kiekius — tai apsaugo nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijos tolesnio didėjimo atmosferoje. Miškams kelia grėsmę jų naikinimas ir alinimas.

52008DC0645

Siekiant užsibrėžto tikslo — sustabdyti visuotinį atšilimą iki 2 Celsijaus laipsnių — bus ypač svarbu sumažinti dėl miškų naikinimo į atmosferą patenkančių išmetamųjų teršalų kiekį. Šis kovos su klimato kaita būdas yra dar ir ekonomiškas. Miškų išsaugojimas teiks papildomos naudos biologinės įvairovės išsaugojimo ir vargstančiųjų atžvilgiu. Laikas imtis ryžtingų veiksmų.

chia coin trading view

Siūlomo ES atsako esmė — vėliausiai iki m. Miškų naikinimas tapo pagrindiniu JT derybų klimato kaitos klausimais Balio veiksmų planas[1] objektu. Jei būtų sudarytas Kopenhagos susitarimas dėl klimato kaitos, atsirastų nepakartojama galimybė spręsti miškų naikinimo problemą. ES turėtų paskatinti imtis veiksmų.

Šiame komunikate pateikiami pasiūlymai turėtų tapti ES pozicijos, kuri bus išreikšta Poznanėje numatomoje surengti klimato kaitos konferencijoje, pagrindu. Remiantis m. Siekdama sėkmingos Kopenhagos derybų baigties, ES privalės sutelkti pastangas ir išteklius, o tikėdamasi šalių partnerių paramos — laikytis bendros pozicijos.

Siekiant užkirsti kelią miškų naikinimui, būtina sutvirtinti tam tikras ES politikos sritis. Be to, minėtosioms deryboms klimato kaitos klausimais specialiai pasiūlyti du konkretūs ryžtingi pasiūlymai: i naujos finansavimo, skirto kovai su miškų naikinimu ir alinimu, priemonės — Visuotinio miškų anglies mechanizmo — sukūrimas; ii miškų naikinimo aspekto įtraukimo į anglies dioksido rinką bandymas.

Šiuo komunikatu nesiekiama pateikti konkrečių atsakymų į visus su miškų naikinimu susijusius klausimus. Jo tikslas — nustatyti esmines ES atsako gaires, pritraukti reikšmingus visų suinteresuotųjų šalių indėlius ir inicijuoti tam tikrus pradinius veiksmus, kurie suteiktų pagrindą perspektyviam visuotiniam atsakui į miškų naikinimą. Miškų naikinimo ir alinimo sparta bei mastas Nuo iki m.

Priimti tekstai - Ketvirtadienis, m. sausio 16 d.

Kasmet netenkama iki 13 mln. Tuo pačiu laikotarpiu miškų plotas kituose regionuose, įskaitant ES, Japoniją ir Kiniją, padidėjo, o Indijoje jis beveik nepakito.

Imantis veiksmų didžiausias dėmesys turi būti skiriamas atogrąžų miškams, nes jų įtaka klimatui ir biologinei įvairovei[3] yra visuotinė.

Priimti tekstai - Ketvirtadienis, m. Šoninė juosta: šilkaverpiai Madagaskaro endeminis šilkaverpis, Borocera Madagascariensis, maitina tapijos medžius. Tačiau Borocera serologijos nėra: kokonai yra renkami lauke. Jo neįtikėtinai įvairūs kraštovaizdžiai ir unikalūs laukiniai gyvūnai yra istorinis produktas: prieš maždaug milijonus metų atimta iš Afrikos, Madagaskaras paėmė krovinius iš gyvūnų ir augalų, kurie nuo to laiko vystosi atskirai. Žemė Pradžioje Tai, kas dabar yra Madagaskaro sala, kažkada buvo tarp Afrikos ir Indijos, kaip dalis superkontinentinio Gondvano, didžiulė senoji žemės masė, kuri taip pat apėmė Antarktidą, Pietų Ameriką ir Australaziją.

Klimato kaitos ir biologinės įvairovės atžvilgiu labai svarbios ir atogrąžų miškų alinimo pasekmės. Miškai nualinami įvairiais dvejetaini parinki prekybos mokymo programa, todėl šį reiškinį sunku įvardyti[4] ir ne visada įmanoma tiksliai įvertinti.

Miškų alinimo ir miškų naikinimo sąvokos turėtų būti vertinamos kiek skirtingai, tačiau siekiant, kad strateginis požiūris į miškus būtų nuoseklus ir visapusiškas, miškų alinimui taip pat reikėtų skirti deramą dėmesį. Pasaulio sritys, kuriose nustatytas miškų naikinimas. Raudonai pažymėtos sritys rodo vietas, kur miškai naikinami labiausiai šaltinis: Tūkstantmečio ekosistemos įvertinimas, Miškų naikinimo priežastys Miškai nyksta dėl įvairių veiksnių, kurie skirtinguose geografiniuose regionuose pasireiškia skirtingais deriniais[5].

Pagrindinė ir dažniausia tiesioginė miškų naikinimo priežastis — žemės paskirties keitimas. Alternatyvūs didelę rinkos vertę turinčios žemės naudojimo būdai, pavyzdžiui, medienos produktų gamyba, neša pelną, tačiau skatina miškų naikinimą.

Daugeliu atvejų infrastruktūros plėtra taip pat gali prisidėti prie miškų naikinimo.

Biologinės įvairovės konvencija

Svarbiausia to priežastis — neveiksmingas valdymas, susijęs su prastai vykdoma žemės naudojimo politika ir neaiškia žemės valdymo tvarka. Kad visuotinis požiūris į miškų naikinimą būtų veiksmingas, reikia tiesiogiai atsižvelgti į šiuos veiksnius. Miškų naikinimo pasekmės Miškų naikinimas daro neigiamą poveikį aplinkai, ekonomikai ir socialiniams reikalams, o ypač klimatui, biologinei įvairovei ir vargstantiesiems[6].

Dėl miškų naikinimo CO2 išsiskiria ne tik yrant medžių biomasei ir vykstant degimo procesams, bet ir iš dirvožemio, pavyzdžiui, nunykusių miškų teritorijoje vykstant giluminiams durpių degimo procesams.

Poveikis klimatui pasireiškia ir žemės paviršiaus atspindimo energijos kiekio pokyčiais bei sudėtinga miškų ir cheminių bei hidrologinių atmosferos procesų sąveika. Miškininkystės skiltyje nurodoma: naikinant miškus išskirto CO2 kiekis, po medienos ruošos darbų likusios ir dėl miškų naikinimo atsiradusios antžeminės biomasės irimas, durpynų gaisrai ir nusausinto durpingo dirvožemio puvimas TKKK, m.

Atogrąžų miškuose aptinkama apytikriai pusė visų sausumos rūšių, šie miškai atlieka pagrindinį vaidmenį biosferos procesuose.

variantų strategija

Nenutrūkstamo miškų naikinimo rezultatas — biologinės įvairovės cara trading iq variantas android, įskaitant kai kurių rūšių išnykimą ir atitinkamus produktų bei procesų nuostolius Sukhdev at al. Pagal įprastinę verslo strategiją su miškais susijusių prarastų prekių ir paslaugų vertė iki m.

Dėl miškų naikinimo netenkama natūralios miškų teikiamos apsaugos nuo audrų, potvynių ir tam tikroms sritims būdingų didelių oro sąlygų pokyčių. Be to, tai sukelia neigiamų socialinių pasekmių vargstantiesiems ne tik dėl to, kad daugybės pasaulio vargstančiųjų gyvenimas priklauso nuo miškų, bet ir dėl miškuose vykstančių ekosistemų procesų.

Kitos funkcijos Madagaskare

Svarbu ir tai, kad miškų naikinimas daro neigiamą poveikį žmogaus sveikatai — didėja oro teršalų kiekis ir vis labiau plinta vabzdžių platinamos ligos, pavyzdžiui, maliarija.

Siūlomas ES visuotinis tikslas Siekiant ES tikslo — sumažinti klimato kaitą iki 2°C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, — būtina iki m. Toks sumažinimas neįmanomas nesiimant ryžtingų kovos su miškų naikinimu veiksmų. Svarbiausi šio tikslo, kuris bus toliau svarstomas JTBKKK derybose, rezultatai klimato kaitos ir biologinės įvairovės atžvilgiu taps pastebimi iki m.

Veiksmų sritys 3 paveiksle pavaizduota su šiomis priemonėmis susijusi galimybė iki m. Miškuose išsiskiriančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo galimybės visuose pasaulio regionuose.

Bendrija ir valstybės narės turi dirbti išvien, kad sutelktų išteklius ir užsitikrintų, jog jų veiksmai papildo vienas kitą. Su miškų naikinimu turi būti kovojama keliais būdais: Pirmamiškų valdymo ir institucijų stiprinimas vietos bei nacionaliniu lygmenimis yra būtina sąlyga siekiant suformuoti veiksmingą politinį atsaką.

Antraturi būti aiškiai pripažinta, kad vienas iš pagrindinių miškų naikinimo veiksnių — ekonominis.

ams dirba iš namų

Miškai naikinami dėl to, kad naudingiau per trumpą laikotarpį siekiant tam tikrų tikslų pasinaudoti žeme nei palikti miškus augti. Veiksminga politika turi būti kompensuojama miškų teikiamos gerovės vertė.

  1. Nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą.
  2. Nori bti turtingas greitai

Trečiavisapusė kovos su miškų naikinimu politika negali safemoon forecast 2022 paklausos aspekto ir vartotojų atsakomybės. Gali būti pasitelkiamos tam tikros ES išorės ir vidaus politikos sritys, naudingos siekiant bendrojo tikslo.

Ketvirtakadangi miškų naikinimas yra visuotinė problema, kuriai būtinas bendras sprendimasir siekiama sustabdyti biologinės įvairovės mažėjimą bei pasiekti pastovų priimtiną išmetamo CO2 lygį, tarptautinės derybos klimato kaitos klausimais teikia nepakartojamą galimybę pradėti rimtą kovą su miškų naikinimu.

JT biologinės įvairovės konvencija turėtų būti pagrindas biologinės įvairovės klausimams nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir tanzanijos veiksmų planas svarstyti.

Penktasiekiant tinkamai suformuoti ir įgyvendinti politiką, ją būtina pagrįsti kokybiška informacija.

Posts by category

Esamos stebėsenos ir vertinimo programos nėra nei išsamios, nei integruotos. Politiniams sprendimams priimti ir jų įgyvendinimui stebėti būtinos kuo įvairesnės mokslinės priemonės. Esamos politikos stiprinimas Miškų ūkio politika neapsiriboja vien miškų sektoriumi. Daugybė ES išorės ir vidaus politikos sričių netiesiogiai susijusios su miškų naikinimu: kartais jomis pernelyg skatinamas žemės išnaudojimas ar per dažnas jos paskirties keitimas, o tai tiesiogiai skatina nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir tanzanijos veiksmų planas naikinimą.

Įvairūs sektoriai ir politikos sritys, pavyzdžiui, prekyba, energetika, žemės ūkis, maisto sauga ir vystomasis bendradarbiavimasgali nemaža dalimi prisidėti prie pasaulio miškų išsaugojimo.

ES politikos sritys tausiai paruoštos medienos bei medienos produktų gamybai skatinti ES yra didžiausia medienos ir medienos produktų iš viso pasaulio naudotoja. Paskaičiuota, kad neteisėtu būdu įgytos medienos ir medienos produktų[10] įvežta 16 mln. ES gali padėti skatinti tausų miškų valdymą įvairiais būdais: a vykdydama Miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena veiksmų planą, kurio dėmesio centre — savanoriško partnerystės susitarimo sudarymas su medienos produktus gaminančiomis šalimis.

Tai užtikrins, kad eksportui iš minėtų šalių taikoma licencijavimo schema, pagal kurią medienai eksportuoti būtinos licencijos, patvirtinančios medienos įgijimo teisėtumą. Be to, savanoriški partnerystės susitarimai yra pagrindas valdymo ir teisėsaugos problemoms, kurios neretai yra pirminė miškų naikinimo ir alinimo priežastis, spręsti.

Kitos Madagaskaro savybės - vienišas planetoje - Madagaskaras

Iš esmės minėtas planas labai susijęs su miškų naikinimo problemos sprendimo pastangomis; b taikydama kitą priemonę pagal minėtą veiksmų planą — reglamentą, kuriuo ES ūkio subjektai įpareigojami sumažinti neteisėtu būdu įgytos medienos ir medienos produktų įtraukimo į jų tiekimo grandinę galimybes.

Komisija pateikė šiam tikslui pasiekti skirto reglamento pasiūlymą; c pasitelkdama Visuotinį klimato kaitos aljansą VKKAkurio įsteigimą inicijavo ES ir kurio veikla skirta neturtingoms besivystančioms valstybėms.

Tačiau Borocera serologijos nėra: kokonai yra renkami lauke. Jo neįtikėtinai įvairūs kraštovaizdžiai ir unikalūs laukiniai gyvūnai yra istorinis produktas: prieš maždaug milijonus metų atimta iš Afrikos, Madagaskaras paėmė krovinius iš gyvūnų ir augalų, kurie nuo to laiko vystosi atskirai. Gondvana pradėjo suskaidyti maždaug prieš milijonų metų, tačiau Madagaskaras dar 20 milijonų metų prisijungė prie Afrikos šiuolaikinės Rytų Afrikos regione. Maždaug prieš 88 milijonus metų rytinė Madagaskaro pusė nugriovė, į šiaurę judėdama, kad galiausiai taptų Indija, kur šiuolaikinis Madagaskaras nubėgo į dabartinę padėtį. Nuo tada Madagaskaras išliko toks pats ir yra geografiškai izoliuotas.

Jis suteikia pagrindą siekti politinio dialogo ir keistis gerąja patirtimi sprendžiant bendrą kovos su skurdu ir klimato kaita klausimą. Jis remia tarptautines derybas dėl susitarimo dėl klimato kaitos, kuris bus sudarytas po m.

ES politikos sritys, susijusios su ne medienos produktais Žemės ūkio produktų paklausa ir intensyvus žemės naudojimas yra susiję. Poreikis didinti maisto gamybą prieštarauja būtinybei užkirsti kelią miškų naikinimui. Siekiama, kad žemės ūkio produkcija būtų didinama ne miškų sąskaita. Esamos dirbamosios žemės našumo didinimas pareikalaus nemažų investicijų. Taip pat turėtų būti siekiama paskatinti žemės ūkio tyrimus ir taip paspartinti tausų žemės ūkio našumo augimą besivystančiose šalyse.

Biokuras turėtų būti gaminamas tausiai, taigi, siekiant užtikrinti, kad tolesnė vidaus gamybos ir importo plėtra netrukdytų vykdyti miškų išsaugojimo ar biologinės įvairovės didinimo planų, negalima prarasti budrumo.

Tam skirti atitinkami kriterijai šiuo metu rengiami ES lygmeniu[13]. Biologinės įvairovės konvencijos pagrindu rengiamos gairės, kuriose, remiantis neseniai Bonoje įvykusios 9-osios šalių konferencijos išvadomis, nagrinėjami su biologine įvairove susiję biokuro tausumo aspektai; tai turėtų padėti pasiekti tarptautinį susitarimą.

opcionų prekybos marškinėliai

Siekdama sėkmingos šių darbų baigties, Komisija aktyviai dalyvaus ir tolesniuose veiksmuose. Bendrai kalbant apie politikos nuoseklumą, Komisija yra pasirengusi: - įvertinti būsimų ES ir tarptautinės politikos kovos su miškų naikinimu iniciatyvų, įskaitant ir tas, kurios nėra tiesiogiai susijusios su miškais ir mediena ar medienos produktais, poveikį; - ir ateityje į būsimas prekybos apžvalgas ir poveikio vertinimus bei žemės ūkio politikos susitarimus įtraukti galimo jų poveikio miškų naikinimui specialią analizę; - atlikti poveikio aplinkai vertinimą atsižvelgiant į šalies prekybos liffe opcionais strategijos dokumentus, parengtus vystymosi pagalbos politikai formuoti; - išnagrinėti įvežtų maisto ir ne maisto produktų pvz.

Išvados galėtų paskatinti politinių šio poveikio sumažinimo galimybių svarstymą; - padidinti žemės ūkio našumą, ypač skatinant su žemės ūkio našumu ir tausumu besivystančiose šalyse susijusius tyrimus; Komisija nusprendė nuo m. EUR kiekvienais iš trejų ateinančių metų; - tęsti persvarstymo procesą, kuris buvo pradėtas priėmus pirmąją Vystymosi politikos darnos[14] ataskaitą, nes tai padeda ES remti besivystančias šalis šioms siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

Finansavimo mastas bei šaltiniai ir mechanizmai miškų naikinimo problemoms spręsti Siekiant sėkmingai spręsti miškų naikinimo problemą, prireiks nemažų papildomų lėšų būtinajai pagalbai, skirtai gebėjimams ugdyti besivystančiose šalyse ir suteikti paskatas miškų naikinimo veiksniams nugalėti. Remiantis miškų apsaugos sąnaudų analize, įtraukta į prie šio komunikato pridedamą poveikio vertinimą, numatoma suma siekiant iki m.

EUR per metus[15]. Reikiamo finansavimo mastui nustatyti būtina atlikti papildomą darbą, tačiau akivaizdu, kad išsivysčiusios šalys privalo skirti pakankamai išteklių, padėsiančių parengti skatinimo sistemas, skirtas miškų naikinimo problemoms besivystančiose šalyse spręsti pagal būsimą tarptautinį klimato režimą. Šis finansavimas papildys tiek finansines, tiek kitokio pobūdžio besivystančių šalių pastangas ir turės būti teikiamas tiek viešų, tiek privačių rėmėjų. Finansavimo mechanizmai bus veiksmingi, tik jei: - besivystančioms šalims visų pirma bus teikiamos finansinės ir techninės pagalbos priemonės gebėjimams ugdyti nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir tanzanijos veiksmų planas institucijoms stiprinti; - bus stengiamasi išspręsti likusias technines problemas pvz.

Svarbi informacija