Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reikšmė, Gamtosauginiai siekiai - Mažeikių šilumos tinklai

AKTUALIJOS

Nerimą kelia Europos Komisijos pasiūlymas Vidmantas Janulevičius Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas EK siūlomas daugiau nei ties Žaliojo kurso srities pasiūlymų paketas paveiks Lietuvos ir ES verslą: energijos tiekėjus, pramonę, technologijų ir produktų kūrėjus, plataus vartojimo prekių ir paslaugų gamintojus.

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reikšmė

Nerimą kelia Europos Komisijos pasiūlymas sumažinti nemokamų apyvartinių taršos leidimų ATL skaičių PADKM priklausantiems pramonės sektoriams, kas apribotų jų investicinius pajėgumus šiuo sudėtingu laikotarpiu. Yra būtina įvertinti ir tą aspektą, kad Europos rodiklis yra tik 8 proc.

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reikšmė

Ši takoskyra dar labiau išryškėja ES stiprinant savo klimato ambicijas, todėl kaip niekada anksčiau svarbu užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir tinkamą apsaugą nuo anglies dioksido nutekėjimo. Žaliojo kurso ambicijų įgyvendinimui ne mažiau svarbu, kad būtų kuriama įmonių augimui ir konkurencingumui palanki verslo aplinka, kuri palengvintų žaliąją ir skaitmeninę transformaciją.

Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje trūksta skaidrumo

Įmonėms nepaprastai svarbu, kad po šių pasiūlymų paskelbimo, svarstymo ir priėmimo procesas bei galutinės taisyklės būtų aiškios, darnios ir nuoseklios. Reikia siekti, kad būtų išvengta dvigubo reguliavimo, būtų tinkamai padalinta našta tarp pramonės ir kitų ekonominės veiklos ir visuomenės sričių.

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reikšmė

Tai ypač svarbu dabar, kai įmonės priima sprendimus dėl ilgalaikių investicijų, susijusių su žaliąja transformacija. Bendra kryptis yra teisinga, bet dabar yra būtina suderinti daugybę svarbių detalių, siekiant tinkamos pusiausvyros tarp klimato ambicijų ir ekonominių bei technologinių iššūkių, taip pat užtikrinant stabilią ir investicijoms į technologijas palankią verslo aplinką.

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos reikšmė

Svarbi informacija