Akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4.

Akcijų perleidimo sandoriai taip pat ginčijami ir kaip sudaryti apgaulės įtakoje CK 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė 19Vilniaus apygardos teismas sprendimu pripažino tarp atsakovo R. Akcijų pirkėjai įsipareigojo dėti visas pastangas, kad iki būtų įgyvendintas Bendrovės akcijų pirminis viešas pasiūlymas IPO ir Bendrovės akcijos būtų įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje Lietuvos Respublikoje.

Tačiau teismas sprendė, kad R. Todėl šie du sandoriai laikytini apsimestiniais CK 1.

Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs atsakovo G. Tokie veiksmai ir sandoriai nesąžiningi, apsimestiniai CK 1. Byloje neįrodyti tyčiniai atsakovų veiksmai. Šiame akcininkų susirinkime numatytas svarstyti klausimas vesti derybas dėl atsiskaitymo su kreditoriais ir taikos sutarties sudarymo priskiriamas akcininkų kompetencijai ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalis numato galimybę įmonės savininkams teikti pasiūlymą dėl taikos sutarties bankroto procese sudarymo.

Taip pat prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus: Teismas turėjo negaliojančiais pripažinti visus akcijų perleidimo sandorius, kadangi jų bendras tikslas buvo neteisėtai, nesilaikant Konkurencijos įstatymo reikalavimų, įgyvendinti rinkos koncentraciją koncentracija buvo realiai įgyvendinta neturint Konkurencijos tarybos leidimo. Ginčijamos akcijų perleidimo sutartys sudarytos ir akcijų įgijėjų apgaulės įtakoje.

Apgaulę patvirtina ir maža akcijų įsigijimo kaina — 1 Lt. Už tokią kainą akcijos parduotos tikintis, kad pirkėjai atkurs įmonės mokumą.

akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4

Šiuos sandorius actio Pauliana pagrindu panaikino Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. Sprendime patvirtinta, kad jau m. Bankroto administratoriui įstatymai nesuteikia teisės šaukti akcininkų susirinkimą. Įmonės bankroto atveju teisę sušaukti akcininkų susirinkimą turi teismo nurodytas asmuo ĮBĮ 29 straipsnio 2 dalis. Teismas suabsoliutino atsakovo G. Be to, teismas neatsižvelgė į D. Apeliantai dalyvavo teismo posėdžiuose per atstovą.

Apsimestinio sandorio atveju, kai sandoris sudaromos su statytiniu, teisės ir pareigos pagal sandorį atsiranda tikrajai sandorio šaliai. Be to, pagal Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 3 dalį negalioja tik su koncentracija susiję sandoriai ar veiksmai, dėl kurių yra priimtas Konkurencijos tarybos nutarimas pagal Konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

Vien dėl to, kad apie koncentraciją nepranešta Konkurencijos tarybai, koncentraciją įgyvendinantys sandoriai nėra negaliojantys.

5 populiariausios knygos apie „Blockchain“

Leidimas koncentracijai gali būti duotas ir vėliau. Teismas nepagrįstai ex officio pripažino negaliojančia G. Šios sutarties G. Apeliacinį skundą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais ir svarbiausiomis faktinėmis aplinkybėmis kaip ir apeliantai R. Konkurencijos tarybai yra žinomi ginčo sandoriai, tačiau taryba juose prieštaravimo Konkurencijos įstatymui nenustatė.

Kaip esminius argumentus nurodo, kad teismo sprendimo dalis, kuria ieškinys tenkintas, priimtas teismui tinkamai įvertinus bylos aplinkybes ir įrodymus, šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus. Apeliantai, nors ir pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, buvo statytiniai, pasyvūs ir teismo procese, kur vengė paaiškinti derybų dėl akcijų perleidimo aplinkybes.

Byla 2A-1295/2014

Koncentracijos faktą gali nustatyti ir teismas, ne tik Konkurencijos taryba. Kaip esminius argumentus nurodo, kad teismas, tenkindamas ieškinio reikalavimus, tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes. Taip pat nurodo, kad neteisėtos koncentracijos faktą gali nustatyti ir teismas, tai nėra išimtinė Konkurencijos tarybos kompetencija.

Pirkėjo R. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados 46Dėl naujų įrodymų priėmimo 47Vadovaujantis CPK straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

Nors atsiliepimas buvo parengtas po ieškovų apeliacinio skundo padavimo į šią bylą, taigi jo nebuvo galimybės pateikti tiek pirmosios instancijos teismui, tiek kartu su ieškovų apeliaciniu skundu, teisėjų kolegija pažymi, jog teikiamas naujas rašytinis įrodymas K. Ieškovas, pateikdamas metų balandžio mėnesio dokumentą į bylą tik rugsėjį, vos viena diena prieš bylos nagrinėjimą ir prieš tai nepateikęs šio rašytinio įrodymo kopijos dalyvaujantiems byloje asmenims protingu terminu iki bylos nagrinėjimo pradžios, nevykdė pareigos bendradarbiauti su kitais dalyvaujančiais byloje asmenimis ir teismu, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu CPK 7 straipsnio 2 dalis, 8 straipsnis.

Paskutinę dieną akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4 naują dokumentą, kai objektyviai jis galėjo būti pateiktas anksčiau, teismas be grėsmės užvilkinti procesą ir pažeisti kitų proceso dalyvių teises, galėtų priimti tik tuomet, jeigu naują įrodymą pateikiantis proceso dalyvis šį įrodymą būtų pateikęs ir kitiems proceso dalyviams, suteikdamas jiems iki bylos nagrinėjimo galimybę per protingą terminą susipažinti su naujai teikiamu įrodymu, o prireikus, ir pateikti apie jį teismui bei proceso dalyviams nuomonę.

Vadovaudamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija nutaria naujo įrodymo — kitoje civilinėje byloje pateikto K. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

Su šiais ieškovų argumentais teisėjų kolegija sutinka. Tokiu atveju dėl to paties dalyko sudaromi du susitarimai: išorinis, neatspindintis tikrųjų šalių ketinimų, ir kitas — atspindintis tikrąją šalių valią, tačiau neviešinamas. Kai sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės CK 1. Tai reiškia, kad apsimestinio sandorio atveju laikomas galiojančiu tikrasis sandoris, kurio padarinių siekė sandorio šalys.

Apsimestinis sandoris turi būti vertinamas pagal tikrąją, o ne pagal išoriškai išreikštą jį sudariusių asmenų valią. Apsimestinės gali būti konkrečios sandorio dalys sąlygos. Apsimestiniu laikomas ir toks sandoris, kuris sudaromas ne su tikrąja sandorio šalimi, o su statytiniu. Teisės ir pareigos pagal tokį sandorį atsiranda kitam asmeniui — tikrajai sandorio šaliai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.

Išvadą apie faktų buvimą teismas gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus cara trading dvejetainis variantas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 22 nutartis civilinėje byloje Nr.

Liudytojas A. Atsakovas G. Liudytojo teigimu, R. Liudytojas D. Tuo tikslu buvo svarstomi keli variantai: susijungti su Latvijos įmone, ieškoti investitoriaus tarp tiekėjų. Pirkėjų R. Tolesnėse derybose D. Prieštaringi D. Antra, D. Kad A. Pabrėžtina, jog Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 14 dalis skirta reglamentuoti koncentracijos sampratą ir tik šiuo aspektu yra reikšmingos tam tikrų šioje normoje numatytų asmenų sąsajos.

Tuo tarpu įrodinėjant apsimestinio sandorio faktą, gali būti naudojamos visos įrodinėjimo priemonės, tame tarpe patvirtinančios tam tikrus statytinio ir tikrosios sandorio šalies ryšius, padedančius tiek įforminti apsimestinį sandorį, tiek ir nuslėpti tikrąją sandorio šalių valią ar tikrąją sandorio šalį. Šią aplinkybę įrodo ir tai, kad visos akcijų akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4 sutartys identiškos savo nuostatomis, jose numatyta ta pati akcijų perleidimo kaina, nors skiriasi perleidžiami akcijų kiekiai.

Kitiems akcijų pirkėjams R. Byloje nėra duomenų, kad su pirkėjais R. Kaip minėta, R. Be to, visos ginčo sutartys analogiškos, jose numatyta launch binance pati simbolinė 1 lito kaina už akcijas, kas taip pat leidžia daryti išvadą, kad su atskirais pirkėjais nebuvo derėtasi dėl sutarčių sąlygų.

Europos Sąjungos L /

Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad R. Šioje byloje aplinkybė, kas realiai mokėjo akcijų įsigijimo kainą, nėra esminė, kadangi akcijų įsigijimo prekybos signalai ir prekyba kopijomis tik simboliška — 1 Lt. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai kvalifikavo šiuos sandorius kaip apsimestinius, tačiau be pagrindo taikė restituciją ir netaikė apsimestinių sandorių akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4.

Atitinkamai, jeigu sandoris sudarytas pažeidžiant imperatyviąsias įstatymų nuostatas, jis yra niekinis ir negalioja CK 1. Siekdamas sąžiningos konkurencijos rinkoje apsaugos, įstatymų leidėjas imasi teisinių priemonių užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir tuo tikslu draudžia ūkio subjektų susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją rinkoje arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją rinkoje, draudžia piktnaudžiauti dominuojama padėtimi.

Tuo tikslu Konkurencijos įstatymas numatyto išankstinį koncentracijų kontrolės mechanizmą, o Konkurencijos įstatyme numatytus kriterijus atitinkanti koncentracija rinkoje gali būti vykdoma tik gavus Konkurencijos tarybos leidimą. Kontrolė — tai visokios iš įstatymų ar sandorių atsirandančios teisės, kurios suteikia juridiniam ar fiziniam asmeniui galimybę daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto veiklai, įskaitant nuosavybės teisę į visą ar dalį ūkio subjekto turto arba teisę naudoti visą ar dalį ūkio subjekto turto; kitas teises, kurios leidžia daryti lemiamą įtaką ūkio subjekto organų sprendimams ar personalo sudėčiai Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 15 dalis.

Akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4 įtaka — padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, organų sprendimų ar personalo sudėties Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 17 dalis.

Kontroliuojantis asmuo — juridinis ar fizinis asmuo, turintis arba įgyjantis ūkio subjekto kontrolės teisę Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 16 dalis. Pagal LR Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą toliau — ĮGKFAĮ ir LR Akcinių bendrovių įstatymą toliau — ABĮ patronuojančia pripažįstama įmonė, kuri kitoje bendrovėje, kuri yra jos dukterinė bendrovė, tiesiogiai ir darbas iš namų caltanissetta netiesiogiai turi balsų daugumą, arba kitai dukterinei įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį ĮGKFAĮ 3 straipsnio 1 ir 9 dalys, ABĮ 5 straipsnio 1 dalis.

Tiesioginis lemiamas poveikis įmonei — tai lemiamas poveikis kitai įmonei, atsirandantis dėl bent vienos iš šių sąlygų: įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę dalyvių balsavimo teisių; įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, turi teisę rinkti arba atšaukti tos kitos įmonės vadovą, daugumą valdymo ar priežiūros organo narių ĮGKFAĮ 3 straipsnio 10 dalies 1 ir 2 punktai, ABĮ 5 straipsnio 4 dalis. Pranešimą apie koncentraciją šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais atvejais teikia kontroliuojantys asmenys, kitais atvejais — bendrai visi koncentracijoje dalyvaujantys ūkio subjektai Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalis.

Pranešimas apie k reikia inoti apie investicijas bitkoinus turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai iki koncentracijos įgyvendinimo. Pranešimas pateikiamas po pasiūlymo sudaryti sutartį arba įsigyti akcijas ar turtą pateikimo, pavedimo sudaryti sutartį, sutarties sudarymo, nuosavybės teisės ar teisės disponuoti tam tikru turtu įgijimo.

Pranešimas gali būti pateiktas ir turint aiškius ketinimus sudaryti sutartį arba pateikti viešą pasiūlymą supirkti akcijas Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalis žr. Konkurencijos tarybos nutarimas leisti vykdyti koncentraciją pagal pateiktą pranešimą arba leisti vykdyti koncentraciją pagal Konkurencijos tarybos nustatytas koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus.

겁먹지 말고 오세요 / 자주 나오는 패턴 / 공포에는 현물 매집 / 긍정적인 관점 유지

Ūkio subjektų ir kontroliuojančių asmenų sandoriai ir veiksmai, kuriais, negavus leidimo, įgyvendinama koncentracija, apie kurią privaloma pranešti, išskyrus atvejus, kai Konkurencijos taryba leidžia atlikti atskirus koncentracijos veiksmus Konkurencijos įstatymo 12 straipsnio 3 dalislaikomi negaliojančiais ir nesukuriančiais teisinių pasekmių. Pagal Konkurencijos tarybos m.

Konkurencijos įstatymo 10 straipsnyje nurodytos suminės bendrosios pajamos suprantamos kaip visų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrųjų pajamų suma Tvarkos 6.

akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4

Lt duomenys pateikti iš metinio pranešimo t. Nepagrįsti atsakovų argumentai apeliaciniuose skunduose, jog įstatymai nenumato pareigos kontroliuojančiam asmeniui apie vykdomą koncentraciją pranešti iš anksto prieš atitinkamo sandorio sudarymą, taip pat kad Konkurencijos tarybai buvo žinoma apie sandorį ir ši institucija jokių pažeidimų dėl akcijų įsigijimo nenustatė ir sandorių negaliojančiais nepripažino. Visų pirma, Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje ex lege nustatyta pareiga apie koncentraciją pateikti pranešimą Konkurencijos tarybai iki koncentracijos įgyvendinimo.

Antra, būtent taip oficialiuose dokumentuose Konkurencijos įstatymo reikalavimus aiškina Konkurencijos taryba t. Pavyzdžiui, nutarime Nr.

Tuo remdamasi Konkurencijos akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4 dėl šio fakto pradėjo tyrimą t.

akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4

Trečia, atsakovas ne kartą pats taip traktavo įstatymo reikalavimą iš anksto informuoti Konkurencijos tarybą apie vykdomą koncentraciją tiek įsigyjant iki 85 proc. Kita vertus, Konkurencijos taryba neturi įgaliojimų pripažinti negaliojančiais nuginčijamus sandorius, kokiais yra ir apsimestiniai sandoriai, nes tokių sandorių apsimestinis pobūdis paprastai nėra akivaizdus, todėl jie gali būti pripažinti negaliojančiais teismo sprendimu CK 1.

Prireikus pasisakyti dėl geros moralės, teismas taiko bylos nagrinėjimo metu pripažįstamus moralės standartus, vadovaudamasis objektyviuoju protingumo kriterijumi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. Nagrinėjamu atveju byloje ginčijamas sandoris pripažintinas prieštaraujančiu viešajai tvarkai, kadangi yra sudarytas nesilaikant imperatyvių konkurenciją rinkoje reglamentuojančių teisės normų — vykdant koncentraciją, nebuvo įvykdyta privaloma sąlyga — pranešti apie koncentraciją Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą.

Byla e2A-670-653/2019

Plačiau dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu kaip prieštaraujančio viešajai tvarkai ir gerai moralei nepasisakytina, kadangi šis sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindas prieštaravimas viešajai tvarkai ir gerai moralei yra perteklinis, dubliuojantis CK 1. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamą įtaką šalies valiai susiformuoti. Kai reiškiamas reikalavimas pripažinti negaliojančiu dėl apgaulės sudarytą sandorį, byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovądėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo.

akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4

Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. To bylos medžiaga nepatvirtina. Aplinkybė, kad būtent advokatas A. Šio akcininkų susirinkimo nutarimai yra ginčijami teisme Trakų rajono teismo civilinė byla Nr. Ne bet koks sandoris, kurį šalis sudaro paskatinta sunkių aplinkybių susidėjimo, pripažintinas negaliojančiu, o tik toks, kuris sudarytas susiklosčius sunkioms aplinkybėms ir aiškiai nenaudingomis sandorį sudarančiai šaliai sąlygomis, kai kita šalis, žinodama apie tokias aplinkybes, savanaudiškai jomis pasinaudoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje Nr.

Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad ginčijamais sandoriais abi pusės siekė galimos naudos iš sandorių ateityje ir nė vienai pusei sandoris jo sudarymo metu nebuvo esmingai labiau nenaudingas, nei kitai.

Todėl nėra pagrindo išvadai, jog sandoris buvo sudarytas tik vienai pusei nenaudingomis sąlygomis ir kad sandoris neatspindėtų abiejų pusių suderintų interesų. Asmenų, kurių materialiosios subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai pažeisti ar ginčijami interesų gynimas — įstatyme įtvirtintas civilinio proceso tikslas CPK 2 straipsnio 1 dalis. Įgyvendinus teisę į teisminę gynybą pasiekiamas materialusis teisinis efektas, t. Asmuo, kuris kreipiasi į teismą siekdamas civilinių teisių gynybos, inter alia turi nurodyti, kokių materialiųjų teisinių padarinių jis siekia, t.

Tačiau, turint omenyje, kad šis susirinkimas įvyko ir jame yra priimti sprendimai, materialiuosius padarinius tokiomis aplinkybėmis sukeltų akcininkų susirinkimo pačių nutarimų, o ne susirinkimo sušaukimo ginčijimas.

Sutiktina, kad akcininkų susirinkimo sušaukimo pripažinimas negaliojančiu būtų reikšmingas sprendžiant dėl susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo LITEKO duomenys patvirtina, kad Trakų rajono teisme civilinėje byloje Nr. Tačiau toks sprendimas ieškovams savaime nesukeltų jokių materialiųjų teisinių padarinių.

akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4

Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje civilinėje byloje Nr. Kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, teismas, priklausomai nuo procesinės situacijos ir stadijos, turi arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme CPK straipsnio 2 dalies 1 punktasarba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu CPK straipsnio 1 dalies 1 punktasjeigu ji jau iškelta.

Kadangi šis sandoris pripažįstamas negaliojančiu, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymų nuostatoms CK 1. Nėra pagrindo netaikyti restitucijos CK 1.

Byloje nėra duomenų, kad su akcijų pardavėjais būtų tartasi sudaryti būtent imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei prieštaraujantį sandorį, atitinkamai nėra pagrindo išvadai, jog apie tai akcijų pardavėjams būtų buvę žinoma.

Pagal CK 1. Nors G. Dėl to aplinkybė, jog akcijas perleidęs asmuo nereiškė ieškinio dėl sandorio, kurio tradex sistema jis yra, pripažinimo negaliojančiu, šiuo atveju neturi teisinės reikšmės ir nelemia kitokio teisinio rezultato byloje.

Kita vertus, nustatęs imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantį sandorį, jį niekiniu ir negaliojančiu ex officio turi pripažinti teismas CK 1. Todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovams atlygintinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalys. CPK 85 straipsnio 1 dalies 11 punktas numato, jog bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ieškinio suma nustatoma pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, akcijų pasirinkimo sandoriai apie kuriuos pranešta t4 pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija.

Ginčijamų sandorių kainą nustatė šalys, nurodydamos bendrą simbolinę 4 Lt akcijų kainą pagal visus tris ginčijamus akcijų perleidimo sandorius. Dėl to ieškinio reikalavimas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais turėjo būti apmokestintas minimalia žyminio mokesčio suma, kuri mokama turtiniuose ginčuose CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 3 dalisįvertinus vartojimo kainų indeksą CPK 82 straipsnis. Šiuo metu tai sudaro 72 Lt sumą.

Kadangi visus tris skundus pirmosios instancijos teismas priėmė ir persiuntė nagrinėti apeliacine tvarka, teisėjų kolegija išsprendžia ir žyminio mokesčio sumokėjimo primokėjimo už apeliacinius skundus, permokėto žyminio mokesčio grąžinimo bei jo paskirstymo tarp šalių klausimus. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudarė Lt.

Svarbi informacija